Prekių kokybė ir garantija

Pardavėjas garantuoja Prekių kokybę 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpiui nuo Prekės perdavė dienos, jeigu įstatymai nenustato kitaip (kokybės garantija pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus).

 

Prekė atitinka Prekės pirkimo – pardavimo sutartį, jei:

Prekė atitinka Pardavėjo pateiktą Prekės aprašymą;

Prekė atitinka įprastus kokybės reikalavimus, taikomus to paties pobūdžio Prekėms;

Prekė turi tas savybes, kurių Pirkėjas galėjo protingai tikėtis, t. y. kurios būtinos Prekei, kad ją būtų galima naudoti pagal  įprastinę ar specialią paskirtį;

Parduotų Prekių kiekis, dydis ar svoris atitinka Sutarties sąlygas.

 

Pardavėjas neatsako, jei realus Prekės dydis, forma, spalva neatitinka elektroninėje parduotuvėje naudojamo Prekės

atvaizdo dėl Pirkėjo naudojamos techninės įrangos, atvaizduojančios Prekę jos užsakymo metu, techninių atvaizdavimo ypatybių. Pirkėjas turi vadovautis ne vien Prekės atvaizdu bet ir išsamiai susipažinti su Prekės aprašymu.

 

Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos bei grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais ir šiomis Taisyklėmis.

Jeigu parduota Prekė neatitinka kokybės reikalavimų, tai nusipirkęs netinkamos kokybės Prekę Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti:

Pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke, išskyrus atvejus, kai Prekės trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

Kad būtų sumažinta Prekės pirkimo kaina;

Kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų Prekės trūkumus arba atlygintų Pirkėjo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

Grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti Sutarties, kai Prekės pažeidimas yra esminis. Pirkėjas negali nutraukti Sutarties, jei Prekės trūkumas yra mažareikšmis.

Jei Pirkėjas nusipirko netinkamos kokybės Prekę, Prekės garantinis remontas atliekamas nemokamai, bet už atvykimą į pirkėjo buveinę ar nurodytą adresą taikomas papildomas mokestis.

 

Pinigai nėra grąžinami už Prekes, kurios buvo tyčia ar dėl neatsargumo sugadintos arba buvo netinkamai naudojamos ne pagal paskirtį ar naudojimo taisykles.

 

Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos Prekės, kurias Pirkėjas užsakė, Pirkėjas turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas, informuoti apie tai Pardavėją elektroniniu paštu info@sveogrupe.lt Pardavėjas nedelsiant savo sąskaita paima prekes ir keičia Pirkėjo užsakytomis prekėmis. Jei Pardavėjas neturi galimybės pateikti Pirkėjo užsakytų Prekių, Pardavėjas grąžina Pirkėjui pinigus ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų.

 

Pratęstas garantinis aptarnavimas

Gamintojo teikiamą garantinio aptarnavimo laiką galima prailginti.

 

Prekių keitimas ir grąžinimas

 

Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti nuotolinės Sutarties per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekės pristatymo, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui bei grąžinti tinkamos kokybės Prekę.

 

Galimas Sutarties atsisakymas, tinkamos kokybės Prekių grąžinimas reiškia, kad Pirkėjas minėtu 14 dienų laikotarpiu persigalvojęs ar dėl kitų priežasčių nusprendęs atsisakyti Prekės, turi teisę informuoti Pardavėją, atsisakyti Sutarties ir atgauti sumokėtus pinigus, tokia tvarka:

 

Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo–pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai raštu Pardavėjui ir prekes grąžindamas savo lėšomis per 14 kalendorinių dienų nuo Prekės pristatymo dienos (Pirkėjas siuntos priėmimą patvirtina parašu

kurjeriui);

Pirkėjas turi teisę pasinaudoti atsisakyti sutarties, jei Pirkėjas nebuvo sudaręs vienos iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228¹⁰ straipsnio 2 d. išvardintų sutarčių.

 

Pageidavimą atsisakyti Sutarties Pirkėjas išreiškia raštu, siųsdamas pranešimą Pardavėjui elektroniniu

paštu info@sveogrupe.lt Pardavėjas nedelsiant patvirtina apie pranešimo gavimą. Prašyme grąžinti pinigus nurodoma detali užsakymo informacija: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data, sąskaita Pinigų grąžinimui. Tuo atveju, jei pinigai grąžinami ne į Pirkėjo, o į kito asmens sąskaitą, privaloma pateikti Pirkėjo išduotą įgaliojimą

trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

 

Prekės grąžinamos jas išsiunčiant Pardavėjui paštu ar per kurjerių tarnybą.

Atsisakant sutarties ir grąžinant kokybiškas Prekes, Pirkėjas privalo laikytis šių sąlygų: Grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

Prekė turi būti nenaudota ir Pirkėjo nesugadinta;

Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.); Grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

Grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);

 

Pirkėjui atsisakius Sutarties, grąžinami visi už Prekes sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo išlaidas. Jei grąžinamos tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties Prekių užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinama Preke ir tik ta apimtimi, kuri lygi minėtų tarifų skirtumui.

 

Pirkėjas, atsisakęs Sutarties, prisiima Prekės grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas organizuoja Prekės grąžinimą, paimant prekę iš Pirkėjo, Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtas Prekės grąžinimo išlaidas iš Pirkėjui grąžintos sumos, nurodytos šių Taisyklių ankstesniame punkte.

 

Pirkėjas turi teisę pakeisti nepatikusią Prekę (dėl formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo) tik remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis” (toliau – Mažmeninės prekybos taisyklės), kurių 17 punktas nustato prekių sąrašą, kurios gali būti keičiamos tik

Pardavėjo sutikimu.

Iškilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis nemokamu informacijos telefonu 8 609 72 297 arba el. paštu: info@sveogrupe.lt.